Ponúkame východiskové aj periodické odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) pre:

– Budovy: kancelárske priestory, obytné domy/byty, predajne, priemyselné priestory…
– Elektro spotrebiče: ručné náradie, priemyselné stroje, el. spotrebiče….
– NN prípojky, Bleskozvodové sústavy….

Čo je to revízna správa

Revízna správa je odborná prehliadka, prípadne odborná skúška, ktorou sa preveruje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa príloh (tabuľka nižšie) a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek.

Druh objektu a zariadeniaLehota (roky)
a) Elektrická inštalácia
1. murovaná obytná a kancelárska budova5
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 3
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy, 2
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F.2
5. pojazdný a prevozný prostriedok.1
6. dočasná elektrická inštalácia.b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny.0.5

Načo potrebujem revíznu správu?

Každý obytný či neobytný priestor (podla tabuľky vyššie) potrebuje mať pravidelne obnovovanú revíznu správu, ktorú ak nemá, nastávajú komplikácie.
Zoberme si príklad:
Ak máte hypotéku na nehnuteľnosť, zo zákona si ju musíte poistiť. V prípade, že sa stane nešťastie a o nehnuteľnosť prídete (povedzme, že nastane požiar a vyhoríte), prvá vec, ktorá bude poisťovňu zaujímať je, či máte alebo nemáte všetky doklady (vrátane platnej revíznej správy) v poriadku. Ak ich v poriadku nemáte, poisťovňa Vám nie je povinná nič vyplatiť. Znenie celej vyhlášky si môžete pozrieť tu.