Projektovú dokumentáciu elektroinštalácie pripravujeme pre:

– Novostavby
– Rekonštrukcie
– Prípojka NN
– Bleskozvodová sústava

V súčasnosti podľa platnej slovenskej legislatívy projektovať elektrické zariadenia môže každý, bez ohľadu na ukončené vzdelanie, či prax – projektovanie elektrických zariadení je voľná živnosť. Preto sa môže ľahko stať, že Vám projekt vypracuje „pseudo odborník“, ktorý pripraví projekt zle. Nie len že to budú vyhodené peniaze za nekvalitný projekt, ale navyše ak podľa neho budú elektrikári postupovať (čo by mali), môže Vás takýto projekt stáť veľmi draho.
V lepšom prípade sa na nedostatky príde včas a budete musieť celú elektroinštaláciu (alebo jej časť) prerobiť. V horšom prípade sa na nedostatky príde až keď bude neskoro. Práve preto Vám ponúkame pripravenie projektovej dokumentácie priamo našim revíznym technikom. Predsa, kto by mal lepšie poznať všetky súčasné normy a postupy ako revízny technik?