Ponúkame:

– Výmena elektroinštalácie v domoch a v bytových domoch.
– Zhotovenie elektroinštalácie v novostavbách.
– Slaboprúdové a silno prúdové rozvody vrátane Bleskozvodov.
– Zhotovovanie rozvádzačov do 1000V.

„Low cost“ riešenia:

Žijeme v dobe, keď je každé euro dobré a preto sa na cene vždy vieme dohodnúť. Napríklad: Ak ste domáci kutil, máte doma frézku a ostatné potrebné náradie, ale na prácu s elektrinou si netrúfate, cenu jednoducho vypočítame. Ak by ste, napríklad, potrebovali ťahať nové rozvody, vieme to spraviť tak, že prídeme k Vám domov, vymeriame a nakreslíme kadiaľ ich bude treba ťahať a káblové trasy si spravíte vy. Keď ich budete mať hotové, my len prídeme a zapojíme káble. Cena takejto elektroinštalácie bude podstatne lacnejšia ako keby sme káblové trasy museli robiť my.