Elektroinštalácie

Na výpočet ceny má vplyv nesmierne veľa faktorov, od steny bytu (panel / tehla), cez počet zásuviek a vypínačov, až po konkrétne dokumenty, ktoré máte a ktoré chcete (záleží na tom, či máte schémy zapojenia a či napríklad chcete aj revíznu správu). Práve preto je ideálne si s nami dohodnúť bezplatnú obhliadku objektu a verím, že na cene sa dohodneme.
Hrubý odhad cien:
1-izbový byt: Cena za elektroinštaláciu sa pohybuje od 800 €.
2-izbový byt: Cena za elektroinštaláciu sa pohybuje od 1 200 €.
3-izbový byt: Cena za elektroinštaláciu sa pohybuje od 1 600 €.
4-izbový byt: Cena za elektroinštaláciu sa pohybuje od 2 000 €.
Rodinný dom: Cena za elektroinštaláciu sa pohybuje od 2 500 €.
Presná cenová ponuka je vypracovaná po obhliadke objektu.


Revízne správy

Rovnako ako pri elektroinštaláciách, finálna cena záleží od veľa rôznych faktorov. V tomto prípade však prvotná obhliadka objektu nemá veľký zmysel, preto je potrebné napísať čo najviac relevantných informácií ešte pred samotnou obhliadkou.
Relevantné informácie:
– Máte platnú schému zapojenia?
– Máte východiskovú (predchádzajúcu) revíznu správu?
– Máte technickú dokumentáciu?
– Máte protokol o určení vonkajších vplyvov?
– Počet, zásuviek, vypínačov, okruhov (ističov).
Hrubý odhad cien:
1-izbový byt: Cena za revíziu sa pohybuje od 100 €.
2-izbový byt: Cena za revíziu sa pohybuje od 120 €.
3-izbový byt: Cena za revíziu sa pohybuje od 150 €.
4-izbový byt: Cena za revíziu sa pohybuje od 180 €.
Rodinný dom: Cena za revíziu sa pohybuje od 200€.
Bleskozvod: Záleží od počtu zvodov – od 50 €.
Ručné náradie: Záleží od počtu kusov – od 7 €.
Priemyselné/Obchodné priestory – po obhliadke.

Projektové dokumentácie

V tomto prípade viem uviesť hrubý odhad ceny za bleskozvodovú sústavu, prípadne prípojku. Čo sa ale ostatných záležitostí týka, cenu budem vedieť povedať po prvotnom telefonáte, prípadne stretnutí.
Hrubý odhad cien:
Prípojka NN: Cena za projektovú dokumentáciu sa pohybuje od 170 €.
Bleskozvodová sústava: Cena za projektovú dokumentáciu sa pohybuje od 200 €.


Poznámka:
Spoločnosť FlipTech s.r.o. nie je platcom DPH => verím že pre fyzické osoby budeme lacnejší minimálne o daných 20 %.